$28.00

$33.00

Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 320g

Ang BEAR BRAND Fortified Powdered milk drink ang only powdered milk na pinag-aralan at napatunayan na may Tibay Resistensya Nutrients na tulong laban sa Micronutrient Deficiency (together with 3 balanced meals per day). Ito ay mas pinatibay with 3x more available iron based on the impact of the absorption rate. It also provides 100% Vitamin C (based on RENI, 4-6 years old) at high levels Zinc sa bawat baso.